Rámcový program jazykového a relaxačního kurzu pro studenty (13-18 let)
Místo konání : Bublava,Krušné hory
Termín : srpen 2007
Struktura a časový plán pobytových dní:
neděle15.00 hod. - 17.00 hod.příjezd,ubytování
18.00 hod.večeře
19.00 hod.zahájení kurzu,informace o kurzu,seznamovací večer
výukové dny (pondělí - pátek)8.30 hod.snídaně
9.00 hod. - 10.30 hod.1. vyučovací blok
10.30 hod.svačina
10.00 hod. - 12.30 hod.2. vyučovací blok
12.30 hod.oběd
13.00 hod. - 14.00 hod.odpočinek
14.00 hod.odpolední program,svačina
17.00 hod. - 18.00 hod3. vyučovací blok
18.00 hod. - 19.00 hodvečeře, zhodnocení průběhu dne, příprava následujícího dne
19.00 hod. - 22.00 hod.společenské hry, individuální příprava na následující den
22.00 hod. - 8.00 hodspánek
sobota9.00 hod.snídaně, uzavření kurzu
10.00 hod.12.00 hod.odjezd
V jazykových blocích bude zopakováno základní gramatické učivo podle učebnic Němčina pro jazykové školy I.,II.,dále bude probírána slovní zásoba a její využití v běžných konverzačních situacích, slovní zásoba bude upevňována překlady originálních textů.
V průběhu denních činností bude také používán německý jazyk.Cílem kurzu je zopakovat,upevnit,zdokonalit základní znalosti německého jazyka a získat jistotu v komunikaci.
V relaxačním programu jsou v plánu turistické výlety,jízda na kole (kola s sebou),v případě dobrého počasí koupání, koupání v zahradním bazénu, odpočinek na zahradě, jízda na koni, tenis.V případě špatného počasí posezení u krbu, společenské hry a individuální odpočinkový program.
Ve večerním programu grilování, večery u ohně, procházky. Po společné domluvě je možné vyjet do Schönecku v BRD, kde se nachází aquapark. Pro tuto příležitost je třeba mít pas, nebo OP a cca 5 - 10 EUR.
Změna programu vyhrazena!
Na společně strávené dny se těší a hodně pohody přeje!
Mgr. Pavel Doležal